Technisch vastgoedmanagement omvat:

• Een 24-uurs bereikbaarheid- en servicedienst
• Bewaking van de goed staat van het object binnen vastgestelde onderhoudsprognoses
• Het uitvoeren of initiëren van periodieke technische inspectie
• Het verhelpen van klachten binnen de door de opdrachtgever goedgekeurde onderhoudsbegroting
• Het opstellen en bijhouden van onderhoudsprognoses
• Het tijdig signaleren van afwijkingen ten opzichte van onderhoudsprognoses
• Het opvragen van offertes en adviseren van opdrachtgever met betrekking tot onderhoud
• Het verstrekken van opdrachten aan derden binnen de onderhoudsbegroting
• Controle van de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden
• Het opmaken van processen verbaal van oplevering
• (Sleutel)beheer en leegstandsbeheer
• Schadeafhandelingen